close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Kouzla a Triky(i hádanky)

25. března 2009 v 16:55 | 4 nej |  Blbosti

Vejce postaviti na špičku.
Zajisté zná každý způsob, jakým Kolumbus postavil vejce na špičku. On totiž špičkou vejce udeřil o stůl, a vejce stálo. To lze však učiniti jiným způsobem, aniž by se vejce rozbilo. - Třes vejcem asi 1/4 hodiny prudce, jak ti jen možno, pak je postav na rovinu a čekej, až bude klidně státi. Celé pak kouzlo spočívá v tom, že se žloutek ve vejci roztřese a těžiště klesne.Vejce do láhve vpraviti, aniž bylo na ně sáhnuto.
Na hrdlo láhve, jejíž otvor asi 20 milimetrů v průměru obnáší, polož čerstvé, na polo uvařené slepičí vejce. Aby však vejce hrdlem mohlo prolézti, oloupej je a dříve několik zapálených proužků papíru (fidibusů) do láhve vhoď. Tím vzduch v láhvi zřídne a vejce stále víc a více do láhve se ponořuje, až konečné i na dno spadne.Zvadlá kytice, aby opět občerstvila.
Vlož kytici, do níž jsi byl dříve čerstvý řez udělal, do třetiny její délky do vaříci vody a nech ji tam, až voda vychladle. Uvadlá kytice bude ,jako čerstvá.
Mrtvá žába oživne.
Na skleněnou desku položí se kulatá deska zinková a na tuto mrtvá žába tak, by z polovice ležela na ní a z polovice na stříbrném penízu. Tento nesmí se dotýkati zinkové desky. Chceš-li by se žába hýbala, vezmi kousek drátu, ohnutého tak, by konce jeho stejně dotýkaly se zinkové desky i penízu a polož jej na skleněnou desku.
Jakmile nastane pomocí drátu spojení mezi deskami, počne žába sebou hýbati a škubati a pomalu postrkuje se i dále z místa.


Uměle padající hvězdy.
Do roztlučené síry a salnytru vlij něco citronové šťávy, pokrop to kořalkou a udělej z té hmoty malé kuličky. Zapálíš-li je na povýšeném místě, slétnou a rozšíří modravé světlo, podobné padajícím hvězdám.Uměle padající hvězdy.
Do roztlučené síry a salnytru vlij něco citronové šťávy, pokrop to kořalkou a udělej z té hmoty malé kuličky. Zapálíš-li je na povýšeném místě, slétnou a rozšíří modravé světlo, podobné padajícím hvězdám.Dělati blesk.
Vezmi kuželovitou rouru z lepenky nebo plechu a na silnějším konci opatři ji příklopem, ve kterém se nalézá množství malých dírek. Do roury té nasyp na prášek utlučenou kalafunu nebo símě plavuňové. Drž potom nádobu tu nad světlem a když jí otřásáš, padá prášek skrze dírky do světla, zapaluje se a shoří rychle, což podobá se velmi blesku.
Druhá možnost je vyfouknout tento prášek z rourky skrze plamen.Nésti oheň na ruce.
Vezmi žloutek, gumu (klovatinu) a škrobovou mouku a smíchej to dohromady. Touto kaší potři dlaň a nech to mokré. Delší dobu možno ti držeti žhavý uhel.Nit nehoří.
Ovineš-li nit těsně kolem klíče a držíš-li to chvilku v plamenu svíčky, nespálí se nit, pokud klíč se nerozpálí. - Ovine-li se nit kolem skořápky z vejce, nehoří dříve, pokud nechytne skořápka.


Vodu v šátku nésti.
Vyndej šátek z kapsy a ujisti společnost, že poneseš na něm vodu. Šátek posyp plavuňovým práškem (zasýpacím z lékárny) nebo roztlučenou kalafunou ; vliješ-li naň vodu, neproteče ti ani kapka.Křídou nesmazatelně psáti.
Ponoř křídu do piva a piš ní. Písmo se tak hned nesmaže, neboť pivo zde udržuje písmo jako klíh.Kouzelné písmo na okně.
Vezme se španělská křída a tou se napíše na okno nebo zrcadlo něco žertovného, co by společnost bavilo. Potom smažeme písmo a ukážeme desku a nikdo nepozná ničeho na ní. Když pak máme opět v rukou sklo, dýchněme na popsané místo a písmo se hned zase objeví.
Pevnost těles.
Sirky, složené dle obrazců vedlejších, při čemž dotýkají se pouze částí kraje svého stolu, jsou složením svým takové pevnosti, že udrží těžkou sklenici piva.Zázračná voda.
Pružnost dřeva i síla vzpruhy (ohnuto-li neb nalomeno), má za následek, že sirka, nalomená v polovici a v lomu, naznačeném písmenem a v obrazci vedlejším, navlažená kapkou vody, piva nebo jiné tekutiny, se pohybuje
a snaží nabýti původního tvaru. Žert tento vynikne a působí zvláště na stole hladkém, účinek pak se zvýší tím, nalomí-li se také špička sirky, čímž zmírní se zároveň tření.Pochodeň.
Poklop sirku v okamžení, kdy chytne, kolmo na stůl nebo na škatulku od sirek. Toto poslední je odporučení hodnější, jelikož se předejde tím možnému poškození hostinského stolu.
Lepkavost síry způsobí, že sirka stojí přímo a rychle hoří, vydávajíc silnější světlo.
Hodí se k posvícení na schodech v noci, ale neradno zkoušeti to na kulečníku.

Hru karet hoditi na zem, aby teprv na zemi se rozpadla.
To jen je možno, máme-li v zásobě hru karet tenouninkou hedvábnou nitkou neb vlasem svázanou, kterou rychle za hru obecenstvu ukázanou proměníme a která teprv dopadem na zem se rozhrne, když se bylo tenounké vlákénko přetrhlo.


Jmenovati všecky karty hry jak následují po sobě.
Dáme hru karet někomu dobře promíchati a podíváme se na spodní kartu, když karty do rukou béřeme, dáme hru za záda a přeložíme spodní kartu obrácenou na rub karet, a ukážeme je obecenstvu a jmenujeme spodní kartu a tak si počínáme i s ostatními kartami; obecenstvo, které vidí líc karty myslí, že proti nám je obrácen rub karet a diví se, jak můžeme postup karet v zamíchané hře tak dobře znáti.


Peníz na čele.
Přitlačíme-li si peníz na čelo, zůstane tam a spadne teprv, když čelo svraštíme. Přitiskneme-li někomu jinému peníz na čelo, ale tak, bychom peníz podrželi v ruce, bude se člověk ten domnívati, že mu visí na čele posud. Vyzveme ho, by se peníze sprostil, avšak aniž by použil rukou nebo jiné pomůcky, načež on posuňky rozmanité a směšné počne konati, což zavdá divákům podnět ke smíchu.

Čtyři neodnesou židli.
Postav čtyři osoby tak, by sehnuty prostrčily ruce skrze nohy a každá chopila jednu nohu židle. Hne-li se jedna z osob těch, by šla ku předu, strhne ostatní k zemi, že padnou. Ještě lépe se to zdaří s třínožkou.


Aby někdo nemohl vstáti.
Posaď někoho zpříma na židli, aniž by směl se opříti, tak aby paty byly k sobě přiraženy a nohy roztaženy. Potom poruč mu, aby vstal, aniž by sehnul se a nohy srazil, i nebude moci tak učiniti.

Společnost sedí bez židle.
Posaď někoho na roh židle, na jeho kolena nechť sedne si jiný a na kolena tohoto opět jiný a tak to jde dále, až sedí všichni členové společnosti ve kruhu.
Poslední člen přidruží se k prvnímu, vezme opatrně židli pod ním a vpraví kolena svoje pod něho a tak sedí všichni ve kruhu, aniž by měli nějakou židli pod sebou.

Zvláštní převoz.
Někdo měl převézti přes vodu vlka, kozu a koš zelí. Poněvadž byla loďka malá, nemohl vzíti dvě ty věci najednou, nýbrž jen jednu. Jak to udělal, by převezl ty věci bez pohromy?
Nejprve převezl kozu, pak zelí, načež vzal kozu zpět, a nechav ji na břehu, převezl vlka a konečně jel ještě pro kozu. Tentýž příklad hodí se pro následující případ: Rodina, muž, žena a dva hoši mají se převézti přes vodu v malé lodičce, která neunese všech. Jak se převezou? Podobným způsobem, jak svrchu uvedeno.


Zvláštní prodej.
Ze tří dívek měla jedna 10 vajec, druhá 30, třetí 50; každá prodala 7 vajec za groš; ostatní za cenu vždy stejnou a žádná z nich nestržila více peněz. Kterak se to stalo?
Tím, že po odečtení 7 vajec, každé, jež dívky měly, za 3 groše bylo prodáno. První dívka měla 10 vajec, prodala z nich 7 za 1 groš, zbyla ji tři, jež prodána jsouc za 9 grošů, činí 10 grošů. Druhá měla 30 vajec, z nichž 28 prodala za 4 groše, zbyly 2, jež prodány za 6 grošů, činí 10 grošů, atd.

kouzlo s krabičkou zápalek

Připravíme si dvě krabičky se zápalkami. Jednu však upravíme tak, že v půlce rozdělíme vnitřní část na dva díly. Tyto díly pak slepíme obráceně, čímž vznikne krabička, která má ze strany obrázku sirky hlavičkou nahoru (tak jako normální neupravená krabička), ale i ze strany kde nemá obrázek jsou sirky hlavičkou nahoru. Takto se nám sirky ukáží jen pokud vysuneme vnitřek správným směrem.
Kouzlo pak můžeme předvést tak, že někomu dáme krabičku a řekněme ať ji položí na stůl obrázkem nahoru a vysune sirky asi do půlky. Ty to uděláš s čarovnou krabičkou také tak. Ostatní vidí, že jsou krabičky stejné a že jsou takové jaké je znají. Pak krabičku zvedni, zatřep s ní, párkrát ji otoč a polož na stůl opět obrázkem nahoru. Teď si ovšem musíš dát pozor, aby jsi ji otočil dopředu tou upravenou stranou. Vysuň vnitřek sirek do poloviny a všichni uvidí, že sirky nejsou vidět, protože vnitřek je otočený. Taková kouzla zvládne každý, tak proč to nevyzkoušet.

Kouzlo balónkové
Nafouknete balónek, zavážete ho a pořádně ho třete o vlasy. Balónek se nabije statickou elektřinou a drží na zdi nebo na stropě jako přilepený.
kouzlo-balonky
Kouzlo vodní
Vezmete nějakou věc z umělé hmoty, třeba hřeben, pravítko nebo i ten balónek, pořádně ho třete o vlasy a pak přiblížíte k tenkému pramínku vody z vodovodu. Elektrostatický náboj působí na pramínek vody a ten se ohne do elegantního obloučku.
kouzlo-voda

Kouzelnický důvtip, část první

1. Chcete zatopit v kamnech a máte uhlí, dřevo, noviny, svíčku a pouze jednu zápalku. Co zapálíte nejdříve?
2. Na stole je list novin, na novinách stojí obráceně na hrdle láhev od mléka. Jak dostanete noviny ze stolu pryč, aniž byste se dotkli láhve?
3. Zpřeházené pořadí knih uspořádejte podle čísel, ale pouze třemi zásahy.
knihy
4. Deset sklenek: pět plných a pět prázdných. Vaším úkolem je uspořádat řadu sklenek tak, aby se střídala plná s prázdnou, ale uchopit můžete pouze dvě z nich.
sklenky
5. Do láhve zasuneme provaz a nalijeme vodu. Provaz "zamrzne" - nelze ho vytáhnout.
6. Divák není schopen sfouknout svíčku na vzdálenost pouhých 20 cm, třebaže fouká z plných plic.
7. Kouzelník zapálí vypůjčený kapesník. Když plamen uhasne, vrátí šátek nepoškozený. Jak to provede?
8. Na stole jsou tři mince. Na dvou krajních je postavena sklenka (dnem vzhůru). Jak dostanete prostřední minci ven, aniž byste zvedli sklenku?
mince pod sklenkou
9. Jak uděláte na provaze uzel, aniž byste pustili konec, který držíte v ruce?
10. Bojujeme proti kouření, a abychom to přesvědčivě dokázali, uděláme na vypůjčené cigaretě uzel. Nikdo neuvěří, že je to možné, můžeme se i vsadit.
11. Jistě dovedete psát nebo kreslit jedním tahem. Jak tedy napíšete jedním tahem "1000"?


Řešení úkolů:
1. Samozřejmě zápalku. Dáte-li někomu tento úkol, musíte zdůraznit: jednu zápalku. Tím ho svedete ze správné cesty, vedoucí k řešení.
2. Levou rukou vezmeme okraj novin a mírně táhneme. Přitom pravou pěstí tlučeme na desku stolu. Láhev mírně nadskakuje, takže postupně vyprostíme celé noviny. Při větší zručnosti se nám pokus podaří i s jiným typem lahve.
3. První: svazek 3 a 6 vložte mezi 2 a 7, druhý: svazek 5 a 9 položte na konec - svazek 4, třetí: svazek 4 a 5 vložte mezi 3 a 6
4. Obsah druhé a čtvrté sklenky přelijeme do sklenek na sedmém a devátém místě.
5. Z korku vybrousíme (vyřežeme) kuličku. Při pokusu ji nenápadně vpravíme do láhve, voda ji vynese a přitlačí mezi provaz a zúžené hrdlo. Provaz drží pevně, můžeme láhev za něj dokonce i nadzvednout.
6. Diváka necháme foukat přes nálevku (trychtýř). Pokud fouká přímo na plamen, plamen nesfoukne. Proud vzduchu vychází podél stěn nálevky. Plamen sfoukne pouze tehdy, využije-li tohoto proudu a namíří na plamen okraj nálevky.
7. Kouzelník namočí kapesník nejprve ve vodě, lehce vyždímá, pokape lihem na pálení a zapálí. Jakmile líh shoří, oheň sám uhasne a látka zůstane nepoškozena, protože ji chrání nasáklá voda. Nenamočená nebo mastná místa oheň ovšem poškodí.
8. Pokud provedeme na stole s ubrusem. Stačí, když těsně před sklenkou (proti střední minci) lehce drhneme po ubrusu nehtem a mince pomalu cestuje ven.
9. Provaz položíme na stůl, uchopíme oba jeho konce zkříženýma rukama. Ruce dáme od sebe, aniž bychom konce pustili, a uzel je hotov.
10. K pokusu se nejlépe hodí trubička z tenkého polyetylénu, postačí však i folie polyetylénu nebo celofánu. Vypůjčenou cigaretu rozválíme, aby nebyla příliš tvrdá, a zastrčíme do trubičky (nebo zabalíme do folie-roličky) tak, aby na každé straně kousek obalu přesahovalo, a to nám umožní zavázat cigaretu na uzel.
11. Úkol splníme jenom s pomocí triku. Píšeme způsobem, jak je vyobrazeno, jedním tahem, v místě vyznačeném čárou je však položen list papíru, které po napsání odstraníme.
1000


Černá a bílá

Potřeby: Dvě hrací kostky (každá jiné barvy, např. černá a bílá), papír a tužka.
Kostky předáme jednomu divákovi s tímto poučením: "Vezměte si tyto dvě kostky, bílou a černou. Až opustím místnost, hodíte je obě na stůl. Jaká čísla padnou, ponecháte náhodě. Vaším úkolem bude pouze sečíst čísla na obou kostkách dohromady. Výsledek si pochopitelně zapamatujete. Potom si vyberete jednu z kostek, například bílou, vezmete ji do ruky a připočtete ještě počet ok na její spodní straně. Potom tuto kostku ještě jednou hodíte a opět připočtete vrchní číslo. Celkový výsledek poznamenejte na papír. Kostky ponecháte ležet na stole a zavoláte mě zpět."
Když se vrátíme, sečteme nejprve počet ok na stole (počet bodů na obou kostkách) a k výsledku připočteme sedm. Celkový výsledek hlásíme společnosti. Tento výsledek se rovná tomu, který předtím divák napsal na papír.
Scelení přestřiženého provazu

Kouzelník ukáže asi 1 m dlouhý provaz. Přeloží jej v polovině a v místě přeložení jej přestřihne. Oba konce sváže uzlem dohromady, svázaný provaz ukáže ještě divákům a pak jej navine na levou ruku. Kolem ruky udělá kouzelnickou hůlkou několik magických kruhů. Po odvinutí provazu diváci vidí, že uzel s provazu zmizel a provaz je opět celý jako dřív.
Vysvětlení: Stříhání a scelení provazu se může provádět mnoha způsoby. Popíšeme si jednoduchý způsob, který nevyžaduje velké zručnosti a můžeme jej s úspěchem předvést. Nejde to ovšem bez předchozí přípravy. A tak ještě před vystoupením odstřihneme z provazu určeného k popisovanému triku asi 20 cm dlouhý kousek, který sešijeme do kroužku (v velikost kroužku si upravíme podle velkosti dlaně, abychom mohli kroužek dlaní dobře krýt). Sešitý kroužek navlékneme na provaz asi 1 m dlouhý. Takto připravený provaz položíme na kouzelnický stolek. Navlečený kroužek je přibližně v jedné čtvrtině provazu.


Při předvedení uchopíme provaz levou rukou tak, aby kroužek byl v dlani dobře ukryt. Po ukázání provazu zatáhneme pravou rukou za kratší konec. Navléknutý kroužek je stále skryt v levé dlani, a tím, že táhneme za provaz, posuneme kroužek do středu provazu. Potom pravou rukou vytáhneme kroužek z levé ruky, což musí vzbudit dojem, že provaz je v polovině přeložen a smyčka, vzniklá přeložením, vyčnívá z ruky. V místě ohybu smyčky (vlastně kroužku, viz obr.) provaz přestřihneme. Tak diváci vidí čtyři konce provazu. Levá ruka vše neustále kryje a pomocí pravé ruky navážeme rozstřižený kroužek jedním uzlem na provaz. Tím jsme pro diváky vytvořili představu přestřižení a svázání provazu. Nyní je nutné zbavit se tohoto falešného uzlu.
Provaz pevně uchopíme levou rukou za jeden konec a pravou rukou jej začneme na ruku namotávat. Jakmile se dostaneme na místo, kde je navázán falešný uzel, začneme jej pravou rukou stahovat s provazu, až ho stáhneme docela a palmujeme (skrytě držíme) v sevřené ruce. K nenápadnému odložení tohoto uzlu nám dobře poslouží kouzelnická hůlka. Pravou rukou pro ni sáhneme na stolek a při tom uzle vypustíme do servanty (tajné kapsy na stole). Hůlkou pak uděláme kolem levé ruky několik magických tahů a provaz z ruky zase odvineme. Divákům ukážeme, že provaz je opět celý, případně jej dáme divákům prohlédnout.
K provedení tohoto kouzla používáme silnějšího knotového provazu nebo okenního těsnění (ucpávky). Celé kouzlo můžeme dobře provést se stuhou; má tu výhodu, že sešitý (navlečený kroužek snadno omotáme kolem stuhy, a tak jej lehce ukryjeme v ruce. Stuhu před použitím na obou koncích zastřihneme (do V), aby se netřepila.

Scelení přestřiženého provazu
 


Komentáře

1 mountaineering mountaineering | Web | 17. června 2015 v 16:07 | Reagovat

Je mi líto, že se v ničem nepomůže. Doufám, že se Vám zde pomohou. Nezoufejte. 8-)

2 WaclawI WaclawI | E-mail | 17. ledna 2017 v 15:56 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na mandarinky007.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

3 MarcoG MarcoG | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 9:56 | Reagovat

Velmi zajímavý blog

4 Larrywen Larrywen | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 19:40 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

5 BreztZow BreztZow | E-mail | 31. října 2017 v 0:18 | Reagovat

cialis generic online
http://tadalafilatwalmart.net - generic cialis at walmart
  cialis supplier
<a href="http://tadalafilatwalmart.net">cialis over the counter at walmart
</a> - cialis & viagra
cialis compatable prozac

6 AJawnJuillit AJawnJuillit | E-mail | Web | 31. července 2018 v 6:02 | Reagovat

Pression arterielle  est comment  calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur  determination  pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre  offre sang loin de votre coeur. Chaque  set  votre  manque de sensibilite bat, il pompe le sang  a tous egards  vos arteres a la reste  de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-europe/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama